Als je op je C.V. zet wat je altijd gedaan hebt, krijg je werk zoals je altijd gehad hebt.
 
  
Bij coaching staat de vraag centraal of we nog wel doen wat we diep in ons hart willen in plaats van mogelijk te beantwoorden aan de verwachtingen van onze omgeving.
En of dit is terug te vinden in de manier waarop we nu ons leven leiden en onze beslissingen nemen.
 
Herinneren we onze oude dromen nog, hoe is het daarmee vergaan?
Of leven we inmiddels op een soort automatische piloot zonder daar de mogelijk onderliggende leegte te ervaren?
Dromen we eigenlijk nog wel of durven we dat niet uit angst dat we dan het vertrouwde leven zouden moeten opgeven?
Hier ontstaat mogelijk een spanning tussen wat er nu is, hoe we gewend zijn ons leven te leiden en anderzijds daar waar we in ons hart naar verlangen.
En aan welke van de twee geven we dan antwoord?
 
Binnen deze spanning kan psychosynthese hulp bieden.
Waar hier behoefte aan is, is iemand die
  •  ons helpt opnieuw te dromen of ons aan vroegere dromen herinnert
  •  ons bijstaat om onze angsten daarbij onder ogen te zien
  •  ons in contact brengt met onze creativiteit, bevlogenheid en moed
  •  met ons op zoek gaat naar de uiteindelijke bedoeling van ons leven
  •  ons ondertussen doet beseffen dat we daarin niet alleen zijn.
 
 
<