Na seksueel misbruik


Seksualiteit is een uiterst delicaat onderwerp wat ten diepste raakt aan wie we zijn. Het is dus niet makkelijk om daarover te praten.

Dat wordt nog lastiger als er seksueel misbruik heeft plaatsgevonden in ons leven. Het vereist grote moed en nood van de slachtoffers om met de feiten voor de dag te komen. Ik heb uit cijfers daarover begrepen dat slechts 10% van de slachtoffers zich meldt bij een hulpverlener.
Dat zegt niet alleen iets over de omvang van het misbruik maar vooral iets over de ernst ervan.
 
Er vindt seksueel misbruik plaats op sportverenigingen, in buurthuizen, gezinnen, religieuze instellingen, via het internet, in machtssituaties bij voorbeeld op het werk of in de gezondheidszorg.
De gevolgen zijn enorm en worden meestal zwaar onderschat, helaas ook door de slachtoffers zelf!
Zij hebben er vaak geen idee van wat dit allemaal in hun leven heeft veroorzaakt als ze zich er al van bewust zijn dat er seksueel misbruik heeft plaatsgevonden. Een seksueel getinte aanraking is al genoeg om te spreken van seksueel misbruik en kan grote schadelijke gevolgen hebben.
Is daar wel bewustzijn over is er meestal sprake van bagatelliseren, "ach, het stelde niet zo veel voor".
Vaak valt het kwartje pas als ze daarvoor in therapie gaan en daarin de rode draad van hun leven gaan zien. Slachtoffers gaan echter vaak om een andere reden in therapie en daar wordt vaak helaas ook door de therapeut gemist dat diepere symptomen voortkomen uit seksueel misbruik.
 
 
De gevolgen om enkele van de vele symptomen te noemen:
 •  Leven met het geheim waardoor mogelijk isolement en eenzaamheid. Daar ligt ook de vaak onbewuste verbinding met de dader.
 •  Verlies van authenticiteit.
 •  Een laag zelfbeeld, tot afkeer van zichzelf toe.
 •  Gebrekkige zelfbescherming.
 •  Depressies.
 •  Een gevoel van anders zijn.
 •  Moeite met intimiteit en seksualiteit en verwarring rond de eigen seksualiteit.
 •  Wantrouwen van mensen en daardoor altijd op de hoede zijn.
 •  Schrikken van lichamelijke aanrakingen.
 •  Schuld en schaamtegevoelens.
 •  Grenzeloosheid door bijvoorbeeld heel, heel hard te werken.
 •  Altijd klaar staan voor de ander.
 •  Moeite met onrecht.
 •  Verslavingen aan alcohol, drugs maar mogelijk ook aan seks.
 •  Perfectionisme
 •  Lichamelijke klachten (het lichaam weet alles nog!).
 •  Angsten.
 •  Agressiviteit, onbegrensde woede aanvallen of juist terugtrekken.
 •  Conflicten met autoriteit.
 •  Het ontstaan van een sterke behoefte aan een getuige. Bij het ontbreken daarvan ten tijde van het trauma, ontstaat er later een verwijtende houding  naar de omgeving die niets doet of gedaan heeft. De enige getuige was de dader en daarmee wordt de omgeving mededader.
 •  Problemen in het omgaan met eigen kinderen.
 •  Heftige reacties bij prikkels die lijken op de oorspronkelijke situatie van het trauma, bij voorbeeld geur, uiterlijk van mensen, gedrag, de aard  van de omgeving.
 •  Gevolgen voor of bij zwangerschappen door seksueel misbruik.
 •  Zelfmoordneigingen of gedachten daarover.
 
Samen met het Boswijk Instituut starten we groep(en) voor slachtoffers van seksueel misbruik.
Ik ken de aanvankelijke weerstand zelf ook goed om over dit uiterst delicate onderwerp in een groep zichtbaar te worden met de eigen ervaringen. We zijn zo geneigd om ons er mee terug te trekken en dan lijkt contact met een iemand al moeilijk, laat staan in een groep.
Daar zal je echter gaan ervaren dat het juist de herkenning is van andere slachtoffers dat gaat helpen, het beseffen dat je daarin niet alleen bent.
 
In de therapie gebruiken we technieken uit de Gestalt volgens de Boswijk methode, Psychosynthese, Lichaamswerk en Psychodrama. 
De start datum voor de komende nieuwe groep  is nog niet bekend. Mogelijk in september 2023. 

Algemene informatie:
De eerste bijeenkomst start om 10.00 uur, de tweede dag eindigt om 18.00. De verdere 4 bijeenkomsten starten de eerste dag om 14.00. 
Na aanmelding zal er een individuele intake plaatsvinden.
De groep bestaat uit maximaal 8 deelnemers.
Via de aanvullende verzekering is er vergoeding mogelijk van je ziektekostenverzekering via de NVPA.
Voor meer informatie bel me op 030-6567146 of kijk op de website van het Boswijk Instituut. 


Verwantendagen
Bij deze groep hoort een verwanten dag, voor iedereen die samenwoont, leeft of werkt, nu of in het verleden met iemand die getraumatiseerd is door seksueel misbruik of intimidatie.
Voor de slachtoffers is het al uiterst lastig om de link te leggen tussen de vroegere ervaringen en de problemen in het leven nu. Voor ouders, partners, broers en zussen of vrienden is dat zo mogelijk nog moeilijker. vaak is er sprake van niet begrijpen, wordt er pijn opgelopen in de relatie met het slachtoffer, De manier van overleven van het slachtoffer, welke ooit zeer effectief was, kan nu problemen veroorzaken, onbedoeld en onbewust. Als verwante kan je daar ( ook onbewust en onbedoeld) vanuit onbegrip en pijn op reageren wat een kettingreactie tot gevolg heeft. Ruzies, onmacht en verdriet zijn dan bijna onvermijdelijk.
Tijdens die dag geven we uitleg zodat er meer begrip, bewustzijn en rust rondom dit thema kan ontstaan en is er de mogelijkheid om met elkaar te delen.
Je kunt je eigen ervaringen inbrengen en samen kijken we naar wat er nodig is om de opgelopen pijn te verwerken.
 
Deze groep is open voor alle verwanten van slachtoffers van seksueel misbruik.
  
Voor beide groepen:
Locatie:
Landgoed Beukenrode, gebouw 7.
Beukenrodelaan 2
3981ZP Doorn. Website; https://www.boswijkinstituut/specials/
 Van  20 t/m 22 oktober 2023 organiseert Stichting Rise een driedaagse voor mensen die een een begin willen maken met het verwerken van seksueel misbruik/ intimidatie.   Wil je meer informatie hebben over deze groep en de therapie, dan kun je me mailen via de contactpagina of bellen op 030-6567146. Ook kun je kijken op de website van Stiching Rise. 
 
<