"Als je de manier van kijken naar de dingen verandert, veranderen de dingen waar je naar kijkt."                                                                                                                               (Wayne Dyer)
 
 
 
 
De therapie is ervaringsgericht. Er wordt niet enkel gesproken over en van de problematiek, maar door ook te gaan voelen hoe dat voor je is en vervolgens te visualiseren wat je zou willen in je leven en wat je daar belemmert, kijken we wat een volgende stap voor je zou kunnen zijn.
Daarbij is alleen al het vertellen van je eigen verhaal en het erkennen daarvan heel belangrijk.
Ieder van ons heeft zijn eigen beleving van de werkelijkheid. Hoe we naar die werkelijkheid kijken, daarin worden we zichtbaar.
De relaties met de verschillende onderdelen van je persoonlijkheid, de relatie met je omgeving en de daarin aanwezige spanningen worden belicht met als doel de kwaliteit van je leven te optimaliseren.
We werken aan het herkennen van de betekenis van obstakels en het benutten van deze en eventueel nieuwe obstakels.
Uiteraard ervaren we die als lastig, we willen ervan af. Maar we kunnen ook hierin gaan zien wat er daar mogelijk en wenselijk is, dat wat er gemist wordt. In die zin geven deze dan ook richting en vormen ze een potentieel voor de toekomst.
Dat proces is niet altijd even gemakkelijk, mogelijk pijnlijk, maar vaak ook heel leuk. Je inspanningen worden beloond doordat je meer en meer in contact komt met wie je werkelijk bent.
 
Ieder mens heeft van nature een zelfhelend vermogen. Het is toch prachtig om te zien dat een lichamelijke wond "als vanzelf"geneest?
Zo gaat dat ook met emotionele verwondingen. We staan echter vaak die genezing in de weg zonder dat te beseffen door bijvoorbeeld heel hard te werken of ons terug te trekken en niet aan te geven wat er nodig is in de hoop bij voorbeeld daarmee onze omgeving te vriend te houden.
Een dokter of therapeut geneest niet, die helpt enkel omstandigheden te creëren waarbinnen genezing mogelijk is.
Daartoe wordt in de therapie naast de dialoog gebruik gemaakt van meditaties, visualisaties en geleide fantasiën, de betekenis van lichamelijke signalen, schrijven en tekenen.
Er wordt afhankelijk van de cliënt, het thema en het proces waarmee de cliënt het meest gediend is, gekozen voor een vorm van therapie.
Zowel individuele-, groeps- als relatietherapie is mogelijk.
 
Intake
Tijdens een vrijblijvend en gratis kennismakingsgesprek kan ik je vertellen wat je verder wilt weten over mij en wat psychosynthese of coaching voor je kan doen. Samen overwegen we of je bij mij op de juiste plek bent.
 
 
 
 
 
<